​Franšíza - Mikro koncept

​Pre mestá s 8 000 – 19 000 obyvateľmi.

​Predajňa je rozdelená na čakáreň a výživovú poradňu.

​Kde výživovú poradňu otvoriť?

​Na frekventovanej lokalite v centre mesta.

​Aká je počiatočná investícia?

​Investícia začína na 9.250 €. Tato čiastka je konečná a je v nej započítaný počiatočný rozvoz tovaru, nájom, kaucia a finančná rezerva na prvé mesiace prevádzky.

​Kedy môžem očakávať prevádzkový zisk a návratnosť investície?

​Predajne typu „mikro“ spravidla dosahujú prevádzkový zisk počas 1 – 3 mesiacov od otvorenia a návratnosť investície do 1 – 2 rokov.

​Odkúpenie zavedenej a ziskovej pobočky

​Záujemca môže prevziať kompletnú, otvorenú prevádzku generujúcu zisk už od prvopočiatku, vrátane existujúceho a vyškoleného personálu a existujúcej klientely. Ide o pobočky ako štandardné, tak aj mikrokoncept.